en

Disclaimer

PLTc waardeert uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. PLTc hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die bezoekers van de website van PLTc achterlaten. Omwille van transparantie hebben wij in dit privacy beleid omschreven wat wij doen met deze gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De persoonsgegevens die worden verwerkt door PLTc via de website betreffen vaak uw contactgegevens zoals een naam en e-mailadres, een zoekopdracht die u invoert of een vraag die u stelt in het invulformulier. PLTc verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van onze site. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (het nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en “cookies”. PLTc maakt geen gebruik van uw gegevens om u geautomatiseerd speciale aanbiedingen op maat aan te bieden of andere acties te ondernemen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt PLTc deze?

Ter uitvoering van een aantal diensten maakt PLTc gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc, door u aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop u bent geabonneerd) om een volgend gebruik van onze site te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van onze site geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze site of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) onze site. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructies of de help functie van uw browser raadplegen. Als u wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat u uitlogt indien u een openbare computer verlaat.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Ontvangende partijen
Onder de verwerkingsactiviteiten vallen in ieder geval het versturen van de persoonsgegevens binnen PLTc. Deze website geldt als centraal punt, en persoonsgegevens worden doorgezonden naar de betreffende entiteit die u als zakelijke klant wil benaderen. Uiteraard worden deze persoonsgegevens enkel doorgegeven als hier een noodzakelijke reden voor is en enkel en alleen aan ontvangers waarvoor de persoonsgegevens relevant zijn. In het geval PLTc van mening is dat u de website onrechtmatig gebruikt dan is dit wel een reden om uw persoonsgegevens naar een (juridische) derde ontvanger door te sturen.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. PLTc maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij gebruiken bijvoorbeeld firewalls en beveiligde servers.
PLTc zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van uw opdracht en eventuele garantietermijnen. Voor de doeleinden zoals hierboven omschreven is een bewaartermijn van 6 maanden redelijk. Onze gegevensverwerking vindt vrijwel alleen binnen Nederland plaats, en wij spannen ons in om de verwerking van uw gegevens binnen de EU te laten plaatsvinden. Hoe dan ook zorgen wij ervoor dat waar dan ook uw gegevens goed beveiligd en met de vereiste privacywaarborgen wordt verwerkt.

Inzage in en corrigeren van uw Gegevens

U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die PLTc over u verzamelt door per e-mail een verzoek hiertoe te mailen aan info@pltc.nl. U kunt dan op ons hoofdkantoor direct inzage krijgen in onze systemen. Als u een schriftelijk overzicht wenst, kunnen wij dat tegen betaling van een vergoeding binnen vier weken verstrekken. Wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u ook doorgeven aan PLTc via info@pltc.nl Indien gewenst hebt u de mogelijkheid het delen van uw gegevens te beëindigen, in overeenstemming met de geldende wetgeving, of uw gegevens ter overdracht elektronisch ter beschikking krijgen.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van PLTc?

Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via eigen kanalen van PLTc verkregen zijn. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. PLTc kan geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kunt u een e-mail sturen aan info@pltc.nl.